Algemene voorwaarden.

 

Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt 25 euro

per uur voor de geplande tijd in rekening gebracht.

 

Betaling dient contant of per pin, direct na de behandeling, te geschieden.

 

Hairextensions kunnen in verband met hygiëne nooit geruild worden!

 

Hairextensions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk

zijn voor uw eigen haar. Leef het verzorgingsadvies (zie hieronder) goed na en laat uw hairextensions nooit langer dan 3 maanden zitten.

Het verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

 

 

Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld is Yolanda Hairstyling niet meer aansprakelijk voor eventuele schade.

 

Verschillende aspecten hebben invloed op uw eigen haar, zoals medicijngebruik,  zwangerschap, een operatieve ingreep, narcose, stress, een verstoorde hormoonhuishouding, allergische reacties of andere omstandigheden. Yolanda Hairstyling is hier uiteraard niet aansprakelijk voor. Is een van bovenstaande zaken van toepassing op u, laat het dan van te voren even weten.

 

U krijgt een maand garantie op uitgevallen hairextensions. Dit betekent dat hairextensions, die binnen een maand na het plaatsen uitvallen, kosteloos worden teruggeplaatst.

Het is dus de bedoeling dat  u de eventueel uitgevallen plukjes bewaart en meeneemt voor het gratis terugplaatsen. Bij microring extensions hoeft u niet het ringetje te bewaren, bij herplaatsen krijgt u kosteloos een nieuw ringetje aan de extensions gezet.

U krijgt nooit geld terug.

 

U kunt alleen aanspraak maken op de garantie indien u voor het wassen en verzorgen van uw hairextensions gebruik heeft gemaakt van de producten die u door Yolanda Hairstyling zijn geadviseeerd.. Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor uw hairextensions. U bent uiteraard vrij om uw produkten bij derde aan te schaffen, dit hoeft dus niet perse bij Yolanda Hairstyling gekocht te worden, maar indien er twijfel is  aan het feit of u juiste verzorgingsprodukten heeft gebruikt dient u de aanschaf van uw producten aan te tonen door middel van uw aankoopbon. Er zijn helaas te veel produkten die schadelijk zijn voor uw hairextensions.

 

Het zelf of door derden kleuren van de extensions is uiteraard altijd op eigen risico. Eventuele beschadigingen hierdoor worden niet door Yolanda Hairstyling vergoed. Houd er rekening mee dat de extensions van oorsprong zwart van kleur zijn, en dus al een keer ontkleurd en/of gekleurd zijn. Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld vervalt de verleende garantie en is Yolanda Hairstyling ook niet verplicht tot het kosteloos terugplaatsen van de uitgevallen of beschadigde plukjes.

 

 Voor vragen kunt u altijd contact opnemen  met  Yolanda Hairstyling.